Verein Neubeginn

BeratungszentrumÜber uns Verein Neubeginn wurde im Juni 2018 unter Anleitung des Generalkonsulats Wien gegründet. Die Entstehungsgeschichte begann mit dem Ziel das Thema Sucht zu sensibilieren und über die Ursachen von Sucht und die Möglichkeiten der Vorbeugung zu informieren. Mit dem Ziel, Sucht zu verhindern, unterstützen wir als Verein Neubeginn Menschen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwerben und aufrechtzuerhalten, die vor Sucht bewahren. Unser Schwerpunkt setzt sich auf altersadäquate präventive Maßnahmen durch Suchtberatung, Seminaren und Workshops.
Ein weiteres Ziel ist die allgemeine psychologische Unterstützung wie bei familiären Problemen und / oder mit dem Partner, den Eltern und Kindern. Unser Team besteht aus ehrenamtlichen Mitgliedern wie Klinischen Psychologen, Systemische Familientherapeuten, Pädagogen und Lebens und Sozialberatern.Yeni Başlangıç Derneği, Haziran 2018 tarihinde Viyana Başkonsolosluğu'nun öncülüğünde kurulmuştur.  Dernek oluşum hikayesi bağımlılık konusunda farkındalık yaratmak ve bağımlılığın nedenleri ve korunma olanakları hakkında bilgi vermek ile başladı. Bağımlılığı önlemek amacı ile insanları bağımlılığa karşı koruyucu beceri ve yetenekleri edinmeleri ve sürdürmeleri konusunda destekliyoruz. Özellikle odak noktamız, bağımlılık danışmanlığı, seminerler ve atölye çalışmaları yoluyla yaşa uygun önleyici tedbirler oluşturmaktır.
Diğer bir amaç, aile sorunları ve/veya eş, ebeveynler ve çocuklar gibi genel psikolojik destektir. Ekibimiz klinik psikologlar, sistemik aile terapistleri, eğitimciler ve yaşam ve sosyal danışmanlar gibi gönüllü üyelerden oluşmaktadır.