Bağımlı kişilik yapısına zemin hazırlayan aile yapısı nasıldır?