Gençlik Yasası

Viyana Gençliği Koruma Yasası
Viyana Gençliği Koruma Yasası’nda gençlerin hangi yaştan itibaren alkol içebildikleri, tütün kullanabildikleri ya da kumarhanelere girebildikleri kesin sınırlarıyla düzenlenmiştir.
Anne ve babalarin, velilerin, müessese sahiplerinin ya da organizatörlerin de Gençliği Koruma Yasasının yönergelerine uyarak çocuklar ile gençleri koruma mecburiyetleri vardır. Gençliği Koruma Yasası, Avusturya’da eyaletlere göre bazı farklılıklar arzetmektedir. Örneğin Viyana’nın dışında ve içinde geçerli olan talimatlar farklı olabilmektedir.

Viyana’da hangi yaştan itibaren nelere izin verilmektedir?